Khớp nối giãn nở dạng khung

Khớp nối giãn nở dạng khung là các cấu trúc phức hợp, kết hợp các vật liệu khác nhau và sử dụng nhiệt kết hợp, tính chất hóa học, tính kháng cơ và tính mệt mỏi của chúng để cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các ứng dụng cụ thể. Chúng thường được sử dụng cho:
  • Hấp thụ sự giãn nở nhiệt
  • Cho phép chuyển động dọc, bên và góc cạnh
Khớp nối giãn nở dạng khung có thể được cung cấp ở các hình dạng khác nhau (tròn, hình chữ nhật hoặc các dạng khác)